Zoeken in meerdere tekstdatabanken 

COORNHERT STICHTING en COORNHERT CENTRUM

Het Coornhert Centrum richt zich op beschikbaarstelling van de bronnen van het religieuze, filosofische en literaire nonconformisme van de Lage Landen, van de late Middeleeuwen tot onze tijd. In Digitale Bibliotheek Nonconformisme [DBN] zijn deze bronnen beschikbaar op internet. Een deel van deze bronnen verschijnt in hertaling/vertaling in de Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum (uitgegeven bij de Amsterdam University Press).

Het Coornhert Centrum is opgericht door de Coornhert Stichting (voorzitter: dr. G. Verwey). De Coornhert Stichting financiert de projecten van het Coornhert Centrum en doet daartoe een beroep op subsidies en bijdragen van particulieren.

INFORMATIE

Met vragen en opmerkingen over de Digitale Bibliotheek Nonconformisme en de Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum kunt u terecht bij mr. dr. Jaap Gruppelaar redactiesecretaris van het Coornhert Centrum (telefoon: 0570-644364; email j.gruppelaar@kpnplanet.nl)