I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Vande ongheloovigheyt ende den ongheloovighen."""
"""Vande ongheloovigheyt ende den ongheloovighen."""


De vijgheboom, alleenlijck bladeren hebbende Mat. 21, 19
39. Ghelijckenisse.
Ghelijck t’lichaem sonder ziele doot is, also is t’gheloof sonder wercken oock doot Jacob. 2, 26
De opbouwinghe op’t zandt Mat. 7, 26
De onvruchtbare wijngaerdt-ranck Joan. 15, 2, 4
Den mā die het aensicht sijnder geboortē aensiet in een spiegel, ende wegh gaende vergeten heeft hoedanig hy geweest heeft Jac. 1, 23
Ende ghy zijt hen als een musijc-liedeken, &c. sy hooren u woorden ende sy en doen die niet. Eze: 33, 32.

"""Vande ongheloovigheyt ende den ongheloovighen."""