I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Gegraveerde titelpagina. ""I. Deel van Dieryck Volckertsz. Coornherts Wercken. Waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn."" Impressum: ""T'Amsterdam, By Iacob Aertsz. Colom op 't water inde vierige colom. 1630."""
"Gegraveerde titelpagina. ""I. Deel van Dieryck Volckertsz. Coornherts Wercken. Waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn."" Impressum: ""T'Amsterdam, By Iacob Aertsz. Colom op 't water inde vierige colom. 1630."""


[illustratie]
I. DEEL
van Dieryck Volckertsz
Coornherts WERCKEN.
waer van eenige noyt voor desen gedruckt zijn.
Math. 5, 16.
Laet u licht lichten voor de menschen, dat sij u goede wercken siende uwen vader prijsen, die inden Hemel is.

T’AMSTERDAM
By Jacob Aertsz. Colom op ‘t water inde vierige Colom. 1630

Liefde christendoms kenteken


[leeg]

"Gegraveerde titelpagina. ""I. Deel van Dieryck Volckertsz. Coornherts Wercken. Waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn."" Impressum: ""T'Amsterdam, By Iacob Aertsz. Colom op 't water inde vierige colom. 1630."""