I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Van de onwetenheyt der menschen, die daer is onschuldigh of schuldigh."" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1631."
"""Van de onwetenheyt der menschen, die daer is onschuldigh of schuldigh."" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1631."