I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Dat onverstandigh blijven des menschen eenighe zonde ende oorsake van alle doolinghen zy."" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1631."
"""Dat onverstandigh blijven des menschen eenighe zonde ende oorsake van alle doolinghen zy."" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1631."