I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Vant oordelen, gesprake tusschen vermetel oordeel ende bescheyden ondersoeck."""
"""Vant oordelen, gesprake tusschen vermetel oordeel ende bescheyden ondersoeck."""