I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Ofde siele, dan of de wille zondight, ondersoeck,"""
"""Ofde siele, dan of de wille zondight, ondersoeck,"""