I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Tsamensprekinghe, waar in bewesen wort dat hy niet goet en wil worden die quaat blijft."""
"""Tsamensprekinghe, waar in bewesen wort dat hy niet goet en wil worden die quaat blijft."""