I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Zedekunst, dat is, wellevens kunste,"" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1632."
"""Zedekunst, dat is, wellevens kunste,"" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1632."

"""Zedekunst, dat is, wellevens kunste,"" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1632."