I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Consistorie, handelende van't niet hanteren des nachtmaels,"" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1631."
"""Consistorie, handelende van't niet hanteren des nachtmaels,"" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1631."