II. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Gegraveerde titelpagina. ""II. Deel van Dieryck Volckertsz. Coornherts Wercken. Waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn."" Impressum: ""T'Amsterdam, By Iacob Aertsz. Colom op 't water inde vierige colom. 1630."""
"Gegraveerde titelpagina. ""II. Deel van Dieryck Volckertsz. Coornherts Wercken. Waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn."" Impressum: ""T'Amsterdam, By Iacob Aertsz. Colom op 't water inde vierige colom. 1630."""


II. DEEL
Van
Dieryck Volckertsz. Coornherts
WERCKEN.
waer van eenige
noyt voor desen
gedruct zyn.

Math. 5 , 16.

Laet u licht lichten voor de menschen, dat sij u goede wercken siende uwen vader prijsen die inden Hemel is .

T’AMSTERDAM
By Iacob Aertsz. Colom op ’t water inde vierige Colom. 1630.

"Gegraveerde titelpagina. ""II. Deel van Dieryck Volckertsz. Coornherts Wercken. Waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn."" Impressum: ""T'Amsterdam, By Iacob Aertsz. Colom op 't water inde vierige colom. 1630."""