II. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Wagen-spraeck van Coornherts kerck-berispen, ende hartspreken"""
"""Wagen-spraeck van Coornherts kerck-berispen, ende hartspreken"""