II. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Nadencken opt sevende capittel totten Romeynen."""
"""Nadencken opt sevende capittel totten Romeynen."""