III. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Gegraveerde titelpagina. ""III. Deel van Dieryck Volckertsz. Coornherts Wercken. Waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn."" Impressum: ""T'Amsterdam, By Iacob Aertsz. Colom op 't water inde vierige colom. 1630."""
"Gegraveerde titelpagina. ""III. Deel van Dieryck Volckertsz. Coornherts Wercken. Waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn."" Impressum: ""T'Amsterdam, By Iacob Aertsz. Colom op 't water inde vierige colom. 1630."""


III. DEEL
van Dieryck Volckertsz.
Coornherts
WERCKEN.
waer van eenige
noyt voor desen
gedruct zyn.

Math. 5 / 16.
Laet u licht lichten voor de menschen, dat sij u goede wercken siende uwen vader prijsen, die inden Hemel is.

T'Amsterdam.
By Iacob Aertsz. Colom op 't water inde vierige colom. 1630.


[leeg]

"Gegraveerde titelpagina. ""III. Deel van Dieryck Volckertsz. Coornherts Wercken. Waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn."" Impressum: ""T'Amsterdam, By Iacob Aertsz. Colom op 't water inde vierige colom. 1630."""