III. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Tweede verantwoordinge eens eenigen sendbriefs, eerst aen-getast zijnde by doctor Lambertus Daneus,"""
"""Tweede verantwoordinge eens eenigen sendbriefs, eerst aen-getast zijnde by doctor Lambertus Daneus,"""