III. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Levende-kalck waer mede Dirck Coornharts seepe lichtelijck te niet wert ghemaeckt, ende als eenen roock verdwijnt."""
"""Levende-kalck waer mede Dirck Coornharts seepe lichtelijck te niet wert ghemaeckt, ende als eenen roock verdwijnt."""