III. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Corte berispinge. Vande leere Calvini vande voorsienigheyt Godes."""
"""Corte berispinge. Vande leere Calvini vande voorsienigheyt Godes."""