III. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Disputatie over den catechismus van Heydelbergh, openbaerlijck voor den volcke gehouden op't Hof van 'sGraven-Haghe in Hollandt, Anno 1583."" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1631."
"""Disputatie over den catechismus van Heydelbergh, openbaerlijck voor den volcke gehouden op't Hof van 'sGraven-Haghe in Hollandt, Anno 1583."" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1631."

"""Disputatie over den catechismus van Heydelbergh, openbaerlijck voor den volcke gehouden op't Hof van 'sGraven-Haghe in Hollandt, Anno 1583."" Impressum: Amsterdam, Jacob Aertsz., 1631."