III. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Proeve vande Heydelberghsche catechismo,"""
"""Proeve vande Heydelberghsche catechismo,"""