III. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Verschooninghe van de roomsche afgoderye,"""
"""Verschooninghe van de roomsche afgoderye,"""