Officia Ciceronis (...) nu eerst vertaelt (...) door Dierick Coornhert, Haarlem 1561 (Jan van Zuren)
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Officia Ciceronis, leerende wat yeghel?ck in allen staten behoort te doen"" door Marcus Tullius Cicero. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: Tot Haerlem, by Ian van Zuren, 1561."
"""Officia Ciceronis, leerende wat yeghel?ck in allen staten behoort te doen"" door Marcus Tullius Cicero. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: Tot Haerlem, by Ian van Zuren, 1561."

"""Officia Ciceronis, leerende wat yeghel?ck in allen staten behoort te doen"" door Marcus Tullius Cicero. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: Tot Haerlem, by Ian van Zuren, 1561."