Officia Ciceronis (...) nu eerst vertaelt (...) door Dierick Coornhert, Haarlem 1561 (Jan van Zuren)
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Voorrede. ""Den burghermeesteren, schepenen ende Rade der stede van Haerlem, (...)""."
"Voorrede. ""Den burghermeesteren, schepenen ende Rade der stede van Haerlem, (...)""."

"Voorrede. ""Den burghermeesteren, schepenen ende Rade der stede van Haerlem, (...)""."