Officia Ciceronis (...) nu eerst vertaelt (...) door Dierick Coornhert, Haarlem 1561 (Jan van Zuren)
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Voorrede. ""De hoochgeleerde Erasmus van Rotterdam dit boecxken lesende seyt ghedacht te hebben by hem selven aldus."""
"Voorrede. ""De hoochgeleerde Erasmus van Rotterdam dit boecxken lesende seyt ghedacht te hebben by hem selven aldus."""

"Voorrede. ""De hoochgeleerde Erasmus van Rotterdam dit boecxken lesende seyt ghedacht te hebben by hem selven aldus."""