Deerste twaelf boecken Odyssea (...) verduytscht door Dierick Coornhert, Haarlem 1561 (Jan van Zuren)
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Deerste twaelf boecken Odysseæ, dat is de dolinghe van Vlysse"" door Homerus. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: Tot Haerlem, by Ian van Zuren, 1561."
"""Deerste twaelf boecken Odysseæ, dat is de dolinghe van Vlysse"" door Homerus. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: Tot Haerlem, by Ian van Zuren, 1561."

"""Deerste twaelf boecken Odysseæ, dat is de dolinghe van Vlysse"" door Homerus. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: Tot Haerlem, by Ian van Zuren, 1561."