Deerste twaelf boecken Odyssea (...) verduytscht door Dierick Coornhert, Haarlem 1561 (Jan van Zuren)
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Voorrede. ""Aenden verstandighen, versochten, vroomhertigen ende welbeminden Willem Dircxen""."
"Voorrede. ""Aenden verstandighen, versochten, vroomhertigen ende welbeminden Willem Dircxen""."

"Voorrede. ""Aenden verstandighen, versochten, vroomhertigen ende welbeminden Willem Dircxen""."