Deerste twaelf boecken Odyssea (...) verduytscht door Dierick Coornhert, Haarlem 1561 (Jan van Zuren)
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Voorrede. ""Dierick Volckaerts Coornhert wenscht den vromen, verstandighen ende welbeminden Dirick Meynaerts van Edamme zijnen jonstigen vrient volcomen liefde in Christo tot Gode ende den naesten."""
"Voorrede. ""Dierick Volckaerts Coornhert wenscht den vromen, verstandighen ende welbeminden Dirick Meynaerts van Edamme zijnen jonstigen vrient volcomen liefde in Christo tot Gode ende den naesten."""

"Voorrede. ""Dierick Volckaerts Coornhert wenscht den vromen, verstandighen ende welbeminden Dirick Meynaerts van Edamme zijnen jonstigen vrient volcomen liefde in Christo tot Gode ende den naesten."""