Tsamenspruecken vande predestinatie ende schickinge Godes, 1581
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Tsamensprueken vande predestinatie ende schickinge Godes"" door Sebastiaen Castellion. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.A. Kemp en D.V. Coornhert. Impressum: [Utrecht, C. Hendricksz], 1581."
"""Tsamensprueken vande predestinatie ende schickinge Godes"" door Sebastiaen Castellion. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.A. Kemp en D.V. Coornhert. Impressum: [Utrecht, C. Hendricksz], 1581."

"""Tsamensprueken vande predestinatie ende schickinge Godes"" door Sebastiaen Castellion. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.A. Kemp en D.V. Coornhert. Impressum: [Utrecht, C. Hendricksz], 1581."