Tsamenspruecken vande predestinatie ende schickinge Godes, 1581
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Tweede gesprek. ""Het twede ghespreck. Wesende een stichtelycke uutlegghingh vande verkiesinghe Gods,"""
"Tweede gesprek. ""Het twede ghespreck. Wesende een stichtelycke uutlegghingh vande verkiesinghe Gods,"""

"Tweede gesprek. ""Het twede ghespreck. Wesende een stichtelycke uutlegghingh vande verkiesinghe Gods,"""