Proeve vant ware ende valsche Gheloove
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Proeue vant ware ende valsche ghelooue."" door Sebastiaen Castellio. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: [1581]."
"""Proeue vant ware ende valsche ghelooue."" door Sebastiaen Castellio. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: [1581]."

"""Proeue vant ware ende valsche ghelooue."" door Sebastiaen Castellio. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: [1581]."