Proeve vant ware ende valsche Gheloove
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
Voorrede
Voorrede