Vande gehoorsaemnheyt, 1582
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Vande gehoorsaemheyt"" door Sebastiaen Castalio. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: 1582."
"""Vande gehoorsaemheyt"" door Sebastiaen Castalio. Vertaald uit het Latijn in het Nederlands door D.V. Coornhert. Impressum: 1582."