Synodus, 1582 TWeede Boeck
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Sessio X. ""Of het oordeel vande ketterye ende ketters toecomt den burgerlijcken, van den kerckelijcken overheyt."""
"Sessio X. ""Of het oordeel vande ketterye ende ketters toecomt den burgerlijcken, van den kerckelijcken overheyt."""