Synodus, 1582 TWeede Boeck
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Sessio XII. ""Vande berispers der leere of verstoorders der wierlycke kercken vrede, doort wederspreken ende vander selver straffe."""
"Sessio XII. ""Vande berispers der leere of verstoorders der wierlycke kercken vrede, doort wederspreken ende vander selver straffe."""