Synodus, 1582 TWeede Boeck
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Sessio XIII. ""Vande ghene die anders dan die kercke leerdt, leeren: ende ofmen die behoordt metter doodt te straffen."""
"Sessio XIII. ""Vande ghene die anders dan die kercke leerdt, leeren: ende ofmen die behoordt metter doodt te straffen."""