Ghelove ende wandel der verstroyde ende eenzame Christenen, Gouda 1590
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
Voorrede
Voorrede