Ghelove ende wandel der verstroyde ende eenzame Christenen, Gouda 1590
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
Begin van de tekst.
Begin van de tekst.